Gebruiksvoorwaarden

1. Medische informatie

De inhoud van deze pagina’s vormt geen gezondheidsbewering of aansporing tot zelfmedicatie. De diagnose en therapie van ziektes en andere lichamelijke storingen vereist de behandeling door dokters of dokteressen. De informatie op onze pagina’s is uitsluitend informatief en mag niet als vervanging voor een doktersbehandeling gebruikt worden. Het risico dat verbonden is met een foute diagnose of behandeling kan enkel door het betrekken van een dokter of dokteres verminderd worden. Voor zover op de pagina’s van www.purecaps.be een dosering of bepaalde geneeskundige aanpak vermeld wordt, kan geen garantie gegeven worden. Elke gebruiker wordt aangespoord, door zorgvuldig testen en in voorkomend geval na consultatie van een specialist vast te stellen, of de geboden aanbeveling en richtwaarden in het concrete geval geschikt zijn. Elke dosering, gebruik of therapie geschiedt op eigen risico van de gebruiker.

2. Gebruik van de inhoud

Elk gebruik van de inhoud op www.purecaps.be door derden vereist zonder uitzondering de schriftelijke toestemming van de uitgevers. De genoemde merktekens en alle daarmee verbonden gebruikte logo’s en ontwerpen zijn het eigendom van Pure Encapsulations Inc. Het gebruik of misbruik van deze merktekens of van de inhoud van deze website zonder schriftelijke toestemming is ten strengste verboden.

3. Actualiteit en juistheid

Alle rechten voorbehouden. Alle informatie op www.purecaps.be geeft de op het moment van publicatie nieuwste informatie weer. Een aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie en data is uitgesloten. De informatie op de webpagina’s vormt in geen enkel geval een juridische toezegging. Atrium Innovations Belgium bvba behoudt zich het recht voor wanneer nodig veranderingen, verwijderingen of toevoegingen aan de ter beschikking gestelde informatie of data zonder voorafgaande aankondiging door te voeren. Uit de hier beschreven domeinen kunnen geen juridische aanspraken afgeleid worden. Aanbiedingen zijn onverdeeld vrijblijvend.

4. Links

We verklaren uitdrukkelijk, dat we geen invloed hebben op de vormgeving en inhoud van die pagina’s, waarnaar vanuit www.purecaps.be door middel van een hyperlink verwezen wordt. Derhalve distantiëren wij ons uitdrukkelijk van de inhoud van de gelinkte pagina’s en nemen wij daarvoor geen verantwoordelijkheid. Wanneer u de boven vernoemde pagina’s bezoekt, erkent u deze clausule en dat juridische stappen omwille van mogelijke gevolgen, die door het gebruik van de informatie ontstaan, uitgesloten zijn.

5. Disclaimer

Het gebruik van de informatie op www.purecaps.be gebeurt op eigen risico. Bovendien wordt noch enige juridische verantwoordelijkheid, nog enige aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit eventuele foutieve informatie, genomen. Atrium Innovations Belgium bvba is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade, die door het gebruik van de informatie of gegevens die op deze website te vinden zijn, ontstaat. Er bestaan geen rechten of plichten tussen Atrium Innovations Belgium bvba en de gebruikers van de website of derden.

powered by webEdition CMS