Privacy

Atrium Innovations Belgium bvba

Haverstraat 1
B-2000 Antwerpen, België
Tel.: +32 3 458 79 54
Fax: +32 3 457 12 59
E-mail: info@purecaps.be

Zaakvoerder: Johannes Schraa
BTW nummer: BE 0831 864 476

Wij verheugen ons over uw interesse voor onze website. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor ons zeer belangrijk. In wat volgt informeren wij u uitvoerig over de omgang met uw data, die steeds in overeenstemming met de wettelijke bepalingen over de bescherming van de privacy gebeurt.

1. Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld indien u ons deze in het kader van een registratie voor de nieuwsbrief of bij aanvragen via het contactformulier meedeelt. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden toegankelijk gemaakt. U kan uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens op elk moment herroepen via een kort bericht aan info@purecaps.be

2. Server-Log data

Bij een bezoek aan onze website worden automatisch log data, die ons echter niet in staat stellen om uw identiteit te achterhalen, geprotocolleerd en tijdelijk opgeslagen. Deze data bevatten bv. browsertype en –versie, verwijs URL, verkort IP adres, provider naam en gebruikt bedrijfssysteem. Alle log data worden uitsluiten voor statistische doeleinden en ter verbetering van ons aanbod door ons of door dienstverleners in opdracht anoniem verwerkt.

3. Cookies

Om onze website gebruiksvriendelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, zetten we in sommige domeinen Cookies in. „Cookies" zijn kleine databestanden, die lokaal op uw gegevensmedium worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en data voor de uitwisseling met ons systeem en uw browser opslaan. De meeste door ons gebruikte cookies zijn sessie-cookies die na het sluiten van de browser van de harde schijf gewist worden. De lange termijn cookies blijven op uw harde schijf opgeslagen. Bij een volgend bezoek wordt daarmee automatisch herkend, dat u reeds bij ons was en aan welke invoer en instellingen u de voorkeur geeft. Uw browser laat beperkende instellingen voor het gebruik van cookies toe en laat eveneens het wissen ervan toe. We willen er echter op wijzen dat het gebruik van de website enkel met geactiveerde cookies onbeperkt mogelijk is.

4. Nieuwsbrief

Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, gebruiken we de hiervoor nodige of afzonderlijk door u meegedeelde gegevens, om u regelmatig onze email nieuwsbrief te sturen. De afmelding van de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan ofwel door een bericht naar de hieronder vermelde contactmogelijkheid of via een daarvoor voorziene link in de nieuwsbrief gebeuren.

5. Gegevensbescherming

De bescherming van uw gegevens is voor ons zeer belangrijk. Alle door ons gevraagde persoonlijke gegevens worden via een beveiligde SSL-verbinding versleuteld overgedragen, zodat ze beveiligd zijn voor toegang van buitenaf. Bovendien treffen we verdere technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het verlies, de vernietiging en het misbruik van gegevens te voorkomen. U moet uw toegangsinformatie steeds vertrouwelijk behandelen en het browservenster sluiten, wanneer u de communicatie met ons beëindigd heeft, vooral wanneer u de computer samen met anderen gebruikt. De door u ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens en informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beschermd tegen ongeoorloofde aanvallen van derden. We zullen binnen de grenzen van het redelijke verschillende maatregelen nemen, om de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen. De klant wordt er echter op gewezen, dat het World Wide Web wereldwijd voor iedereen toegankelijk is en misbruik niet uit te sluiten is, zodat ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid een ongeoorloofde aanval van derden op dergelijke gegevens en informatie niet kan uitgesloten worden.

6. Informatierecht

Volgens de bepaling van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht op informatie over de over uw persoon verwerkte gegevens en het recht op aanpassing, blokkering of wissen van deze gegevens. Gelieve u daarvoor te wenden tot

Atrium Innovations Belgium bvba
Haverstraat 1
B-2000 Antwerpen, België
info@purecaps.be

powered by webEdition CMS